วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ ปทุมธานี1. สมเด็จหลวงปู่เทียน หลังจาร (ขนาดเล็ก) วัดโบสถ์ ปทุมธานี ปี 2509

2. สมเด็จหลวงปู่เที่ยน ฝังตระกรุด 5 ดอก ยุคต้นปี 248...เศษ วัดโบสถ์ ปมุมธานี


3. สมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ ปทุมธานี ปี 2509

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552